Houston-area family mourns hostage killed in Algeria